Геофізичні роботи

Компанія «Георозвідка» здійснює проведення широкого спектру геофізичних робіт, що застосовуються при пошуках родовищ нафти і газу. Дані, отримані в результаті геофізичних робіт, обробляються фахівцями за допомогою новітніх технологій та сучасних комп'ютерних програм. За результатами виконаних робік компаня надає всю необхідну документацію і докладний технічний звіт про виконані роботи.

УВАГА!!!

У зв’язку з військовим станом, доступ до деяких сторінок сайту обмежено.

ТОВ «Георозвідка»

ТОВ “ГЕОРОЗВІДКА” створене для виконання сейсморозвідувальних досліджень в різних структурно-тектонічних зонах (південно-західне закінчення Східно-Європейської платформи, Передкарпатський і Закарпатський прогини, Складчасті Карпати) для підготовки перспективних об’єктів під глибоке буріння

Виконання польових сейсмічних досліджень 2D передбачає отримання високоякісних первинних даних польової 2D сейсмічної зйомки, що в подальшому повинно забезпечити сучасний технологічний рівень обробки та інтерпретації у вирішенні широкого спектру актуальних геологічних задач з регіональних, пошукових і деталізаційних робіт, з метою вивчення і уточнення геологічної будови осадового комплексу порід при пошуках і деталізації родовищ нафти і газу, оптимізації пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння.

Компанія володіє необхіним сучасним обладнанням та штатом високофахових спеціалістів для проведення широкого спектру геофізичних робіт, що застосовуються при пошуках родовищ нафти і газу. Дані, отримані в результаті геофізичних робіт, обробляються фахівцями за допомогою новітніх технологій та сучасних комп'ютерних програм. За результатами виконаних робік компаня надає всю необхідну документацію і докладний технічний звіт про виконані роботи.

Наші переваги

Багаторічний досвід виконання геофізичних робіт.

Великий вибір геофізичних методів

Сучасне обладнання та програми для обробки і інтерпретації

Кваліфікований персонал